Fizykalne (somatyczne) objawy andropauzy

Objawy andropauzy dzielimy na: somatyczne, psychologiczne, naczynioruchowe i seksualne.

W przypadku andropauzy symptomy pojawiają się stopniowo i początkowo są mało specyficzne. Fizykalne objawy andropauzy często określa się mianem symptomów somatycznych. Obejmują one dolegliwości bólowe, osłabienie organizmu, zaburzenia odżywiania i snu. W przypadku zaburzeń snu wyróżniamy problemy z jego długością i jakością.

Tego typu zaburzenia odbijają się negatywnie na życiu emocjonalnym, umysłowym i psychicznym. Kłopoty ze snem diagnozuje się za pomocą polisomnografii. Wśród zaburzeń snu wymienia się: bezsenność, nadmierną senność, koszmary, lęki nocne i zaburzenie rytmów okołodobowych. Andropauzie często towarzyszy zwiększona drażliwość, silny niepokój, obniżenie nastroju, depresja. Czasem pojawiają się problemy z pamięcią i koncentracją.

Wśród objawów naczynioruchowych wyróżniamy: palpitację serca, uderzenia gorąca oraz nadmierną potliwość. Do zmian fizycznych towarzyszących andropauzie zaliczamy spadek masy mięśniowej przy jednoczesnym wzroście stężenia tłuszczu trzewnego. Jednocześnie wzrasta insulinooporność i pojawiają się problemy z nadciśnieniem. Mężczyźni, którzy wkraczają w andropauzę, często zapadają na osteopenię, która objawia się zmniejszeniem masy kostnej.

PODZIEL SIĘ: